Mantra wewnętrznej siły i zdrowia.

 

Słowiańska mantra (Agma) wewnętrznej siły i zdrowia.

Agma (Агма) to słowo mocy. Wymawiane inicjuje mechanizm przemiany eneregetycznej na poziomie umysłu lub ciała.

RADORO (РАДОРО)
Wprowadza równowagę sił (witalnych)
między częściami ciała
i niweluje zapory w przepływie energii.
Pomaga zbliżyć międzyludzkie relacje
[Восстанавливает разорванные связи- przywraca zerwane więzi].
Jest wibracją sprzyjającą dobremu losowi.

DARO (ДАРО)
Uzdrawia/zapobiega konfliktom między sferami: ciało-duch.
Jest to potężna broń przeciwko złu.
Powtarzanie tej runy wnosi do życia człowieka
entuzjazm i obniża poczucie wszelkich obaw i lęków.

SLAWO (СЛАВО)
Odcina napływ negatywnych emocji i myśli,
wskazując jednocześnie na wewnętrzne źródło problemu.
Daje intuicyjną zdolność
do przystosowania się do zmian w życiu.
[Дает энергию в ведении дел
-Pomaga w codziennych czynnościach].
Dodaje sił.

jan-zabloty.eu

szkoleniaJana.eu

YouTube Kanał

Kanał YouTube teambiznes.eu

YouTube JanZabłotny

Kanał YouTube janzablotny.eiu

© 2017 TeamBiznes - Jan Zabłotny. All Rights Reserved.